‘HIDUP BERJASA’

Kebahagiaan dalam hidup akan lebih bermakna jika seseorang itu dapat HIDUP BERJASA. Sekolah ini adalah pusat pembinaan individu yang menyeluruh. Individu yang mampu mengkaji, menyelidik dan menyebarkan ilmu yang diperolehi untuk kesejahteraan negara, bangsa dan agama.

Go to top