Visi

  • Melahirkan insan yang hidup berjasa serta menjadi pemimpin bertaraf dunia

Misi

  • Menyerlahkan potensi pelajar dalam bidang akademik, kokurikulum, sahsiah, kepimpinan, penampilan diri dan kemahiran interpersonal.
  • Mempertingkatkan amalan nilai-nilai murni berteraskan agama untuk dibudayakan dalam kehidupan warga sekolah.
  • Mempertingkatkan kualiti pelajar yang celik Teknologi Maklumat (ICT), mempunyai pemikiran kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mampu memperkembangkan potensi diri dalam pelbagai bidang
Go to top