Jawatankuasa Induk Pengurusan Sekolah / Panel Pembangunan Sumber Manusia

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan
Naib Pengerusi I Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Kaunselor
   
Ahli Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa
  Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan
  Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik
  Guru  Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional
  Ketua Pembantu Tadbir

 

Go to top