Kami, warga SEMSAS, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk:

  • Memberikan pendidikan berkualiti kepada setiap murid mengikut jadual waktu yang ditetapkan
  • Memastikan suasana yang selamat dan kondusif
  • Memastikan tahap profesionalisme guru dan staf sokongan sentiasa ditingkatkan melalui latihan dan bimbingan secara berterusan
  • Memberi layanan mesra dan perkhidmatan yang terbaik semasa berurusan dengan ibubapa dan komuniti pada setiap masa
  • Sentiasa bekerjasama dan mengadakan perkongsian pintar dengan komuniti setempat dan agensi luar
Go to top